Showing posts with label poems2018. Show all posts
Showing posts with label poems2018. Show all posts

Wednesday, December 26, 2018

Ang Panawagan Sa Mga Milenyal
   Halina mga kabataan tayo'y magaral ng mga kasanayan
   Magagamit natin sa ating kinabukasan
   Magpatuloy tayo sa magandang kaasalan
   Nang ang mga masasamang gawi ay mahalinhan


    Sa ngayong kabataan marami nang nalilimutan
    Mabubuti at makataong kaugalian
    Katulad ng pagmamano sa matanda at magulang
    Kailangan ibalik sa tama at dating kaayusan
    Ang costumbre ng mga kabataang lapastangan


    Mabuti ang mga noo'y simula ng mga bayani
    Maging ang ating mga lolo at lola noon sila'y mabini
    Sa pagkilos man at pananalita dili
    Maaalaman mo't mananawari
    Na sa nakaraang panahon, mga dalaga din ay mayumi


    Mataas ang paggalang noon sa moral
    Di ko nga batid, ngayon yata ang mga pangaral - 
    Ay higit ng kinayayamutan ng batang datiy sakdal
    Subalit ngayoy ayaw na at galit sa pangangaralGuest Post From James The Teacher
Check his FB Profile on the link above


Pagmamahal ng Isang Magulang


Sa sinapupunan pa lang kanya ng inalagaan.
Gumuhit ang ngiti, ng sipa ay kanyang maramdaman.
Ipinagbubuntis pa lang ramdam mong siya ay nahihirapan.
Pero di alintana ang hirap kahit pa malaki at mabigat na ang tiyan.
Bumilang ng isa, dalawa hanggang siyam na buwan.

Ito na ang araw na kanyang pinakahihintay.
Di masukat sukat ang ngiti ni inay.
Wala namang pagsidlan kagalakan ni itay.
Ng kanilang masilayan mumunting sanggol, na sa kanilang tahanan ay nagbigay kulay.

Sa pag aalaga si nanay tuwang tuwa.
Pag-aayos sa sarili hindi na magawa.
Ni hindi niya alintana mga guhit ng katandaan sa kanyang mukha.
Gayunpaman, tunay na kaligayahan inyong mababasa.
Pangungusap ng kanyang mga mata.

Ang kanyang pangako sa mumunting sanggol.
Sinoman ang umapi kanyang ipagtatanggol.
Walang simuman ang sa kanya'y pwedeng humatol.

Bibigyan ng magandang buhay kahit salat sa kayamanan.
Magandang kinabukasan kanilang paglalaanan.
Ihahatid susunduin sa kanyang paaralan.
Hanggang sa makapagtapos sa kursong kanilang pinapagplanuhan.
Guest Post from Betty The Beauty
(Check her FB thru the link above)

Tuesday, December 25, 2018

Ang ManlilinangMula pagkasilang at mamulat ang isipan
Ako'y nakatadhana na yatang maging kasangkapan
Upang malinang ang tamang kaalaman 
Nang isang makabagong kabataan


Kaalaman na kailangan ko ipunla
Sa mga makabagong araling panimula
Marapat pag-aralan at sanayin muna
Upang sa kabataa'y ituturo ay tama


Kabutihang asal ay lilinangin ko
Sa kabataan ngayo'y ipapahayag ng wasto
Sa pagtanda nila'y maging makatao
Para maging huwaran ng maraming bansa dito.

Guest Post From James The Teacher
Check his FB Profile on the link above

Monday, December 24, 2018

Blame
Everything seemed alright,
Everything was insight,
But it seems to get tight,
You seem to be out of sight.

It was all my fault, my dear,
The dramas you always hear,
The nights that your eyes tear,
It was everything that I fear.

Didn't mean to drop the plate,
Didn't mean to change our fate.
Maybe I'm too late,
Too late to catch your plate.

In a distance, I saw your smile,
It was bittersweet from a mile.
I haven't heard your voice for a while,
My eyes seems like the river Nile.

Forgive me if I have failed us
For I was stranded in my chaos.
I hope there will be no fuss
Between the two of us.

I'm delighted to see you're happy,
Though I'm not the reason for it, frankly,
It's good too see you're still witty,
Good to know you still have that beauty.

I'll be fine with my life, my love.
I'll seek inner peace and the white dove.


Guest Post From Aidan
(He authors this personal blog In FB: “Silakbo Sa Balintataw

Araw-Araw

Araw-Araw


Sa tuwing nasusulyapan kita'y
Hindi mapigilang maluha ng onti,
Sa tuwing nasusulyapan kita'y
Mga alaala ay nagbubunga ng dalamhati.

Dating mga ngiti ay wala na,
Parang bula na biglaang naglaho.
Dati'y lahat ay maayos pa,
Ngunit ngayo'y tuluyang gumuho.

Masakit isiping tapos na,
Mahirap tanggapin ang katotohanan,
Katotohanang masakit sa mata,
Ngunit ito ay tatanggapin na lamang.

Maaaring masaya ka na sa buhay mo.
Marahil nabawasan ang bigat na iyong dala.
Wala nang dilang mahilig magtago,
Wala na ang ugaling parang bata.

Nais ko lamang na ika'y lumigaya
Pero salungat ang aking naibigay,
Salungat sa ninanais magawa.
Paumanhin sa mga lumbay.

Araw-araw kong kinakaya,
Araw-araw ko rin sinusukuan.
Araw-araw pinipilit sumaya,
Araw-araw nalulunod sa kinalalagyan.

Hindi mawala sa aking isipan
Lahat ng kaligayahan natin,
Lahat ng pagsubok na ating nilagpasan,
Lahat ng pagkakataong ikaw ay akin.
Guest Post From Aidan
(He authors this personal blog In FB: “Silakbo Sa Balintataw

Saturday, December 15, 2018

Pasalamat Bago Matapos ang Taong 2018Halos matatapos na naman ang taong ito
‘di ko namalayang kaytuling lumipas ang mga araw
nagdaang parang kaybilis noong ako’y mayroong hinihintay
nagdaang parang kaybagal noong mga bagyo sa buhay ay dumatal
lahat ng aking naranasan: mga ligaya at pait ng buhay
ay muli na namang mababaon sa alaala ng kahapon

Subalit ‘diko sukat akalain, na sa dinami-dami
ng mga taong nasasawi at pumapanaw sa araw-araw
ako’y malakas at buhay pa, taglay kahit papaano ang ngiti at sigla
Na sa mga panahong ako’y nagkasakit, saglit lang iyon -
gumaling kaagad mula sa karamdaman
sa tulong at patnubay na ‘di matatawaran.

Dumating din ang mga sandaling halos ‘di ko alam ang aking gagawin
sapagkat magkabilaan, sunod-sunod ang pagbisita ng mga tiisin
Nandiyan ang hirap ng kalooban
Nandiyan ang kakapusan kung minsan
Sumagi din ang halos kawalan ng pag-asa
Maging ang bingit ng kamatayan
Ang kurot sa puso ay parang di na yata lilipas
maging ang pagluha ay tila ‘di na maputol sa pag-agos


Salamat na lamang, at mayroong Panalanagin


Sa bawat paghakbang at pagtitiwala
hindi lamang sa sandali ng kalungkutan, maging sa kapayapaan
ay dumarating din ang kaligayahan
na kung sa akala ko’y dina matatapos ang pighati
masisilayan pa rin ang ngiti sa mga labi
Na anupa’t ang lahat ng mga ito -
ay pawang mga karanasan, karanasang magpapatibay
sa puso at damdamin ng isang tao.


Sa isang sulok ng aking puso at pagkatao,
sumisinag ang nag-uumapaw na kagalakan
lumalaganap sa aking kabuuan, ang mga katagang pagpapasalamat
na sa tuwina’y patuloy nalalasap - noon pa man, sa simula’t simula
magpa-hanggang ngayon - pagkat ako’y hindi pinabayaan.
Salamat po Ama, Salamat po Ama.

_billymacdeusinspired by:

“life and the echoes of the heart: thanksgiving forevermore”

Wednesday, December 05, 2018

The Butterfly Effect


My love for you
... is like the science of surprises
... non-linear and unpredictable

For somehow
... it was i who left you
... and i chose to abandon

The infinite complexity
... goes on and on
... like the properties of nature

The clouds, rivers, trees,
... the butterfly
... flapping its wings somewhere in our town

Could soon grant the  power
... to cause a hurricane in Japan
... it may take time but it's all connected

For now,
... all we have to do is wait
... and see how chaos pans out

For when it subsides
... peace will have its place
... and my love for you

Is somehow,
... a scene
.. in the butterfly effect


_billymacdeus

Inspired by:
"Talks in-depth about change, butterflies and ideas in the office; with the appleWatcher (she)"Tuesday, December 04, 2018

The Flying Of The AngelsHymns reverberating in the hallways,
Hallelujahs and exaltations!
is all that was left in memory.


Thank you, for You have not abandoned me.


The indescribable feeling of elation,
i felt so constantly - whenever Your spirit pours
is all that kept me going in my race.


Thank You, for your compassion and love.

_billymacdeus

inspired by:
“Rehearsals of choir, past dusk although the day was fully loaded of services; Sundays usually”


Painting by: El Dosado (took a pic in one of my visits in a coffee shop showcasing such paintings)

Monday, December 03, 2018

Beautiful Art


Go ahead, put me to the tests; (with an s)
I have nothing but the firm grip, to hold on to your compassion

For when I bleed, I shall write beautiful art
and I’ll still call Your Name

And when the wounds have healed, I shall write beautiful art
and all the more I’ll call Thy Name

in heaven’s sake, afterall.
_bmvd ® poetry

inspired by:
“Late nights and early mornings when ink and the whiteness of your face are my company”


Saturday, December 01, 2018

December One


Taking showers in the early mornings are no longer easy
My peppermint breath gets the foggy illusion when i exhale through the mouth
And it forms a cloudy vapor vanishing instantly
Just like how you chose to leave, so early.


Mercy, I beg... back in November
But it was just in my dreams...
Hoping everytime to see your name
Flashing on my phone’s notifications
Knowing that you at least are thinking the moments
we were together, for you to remember to message me.
Yet i was just dismayed
But it was just inside...
I managed to still flash those smiles
and carry forward my tasks and journey.


It’s true - i thought of you randomly
But for the sake of concern and care
If you are doing fine and ably walking with integrity
Somehow, i wish to believe you are.

~bmvd


inspired by:  

“Othello is my name in Starbucks for the longest time, just like how Marissa was known as Mariz whenever the barista writes the name on the coffeecup.”

Wednesday, November 28, 2018

The Purple EmojiDingggg! (an iPhone’s message beep was heard)
And the journey began...Shawarma
Swimming
SM Mall
Starbucks
Ace Hardware
Road trips in the wee hours of weekends
Bulalo at past midnight in Tagaytay
Long walks
My Bed
The New Road
My Room
Eastwood
Roasted Chicken
Long Drives
Cinema
Parking Lot
Huntings At Mcdo
By The Cliff’s Edge at 2AM
Pacific South
Your Subdivision
Basketball Street
Fenced Lot
Wolfie
Spectrum Linear Drive
Filinvest Park
Huge Stones
Scents of Darcy
Crossroads
My Bed again
Acacia Avenue
Westgate
Ramens and Tantanmen
3rd Floor Basement Parking
Cotton
Countless Sent Homes
SLEX adrift
Smiles
SB Tagaytay Road
Tea
Milk Milk Tea
Laughters
Spectrum Midway Walks
Dog Food
Loose Shirts
Lip Balms
Bazzar
Trendsetters
Shawarma
Turks
Steaks
Foodcourt
Yema cake
Love Letter Card
CBTL
Parking Lot again
Moonshines
Starshines
Open Sky
Breeze of December
Shower
Policy
iPad Pen
Smells and Scents
Fashion Police
Low Battery
Re-charge
Hummus with Chicpeas
Dances and Tighly Hugs
Rivers of Tears
Unsung Hymns
Unattended worship
The Purple Emoji
Under the SheetsRandom thoughts,
Things left unsaid
...
..
.


-billymacdeus