Showing posts with label poems2021. Show all posts
Showing posts with label poems2021. Show all posts

Wednesday, July 28, 2021

Mapagpasalamat (INC 107th Anniversary Thanksgiving)

 
hindi lamang lakas,

buhay,

salapi,

tahanan,

sasakyan,

pangangailangan,

materyal na bagay

ang ating ipagpapasalamat at
gugunitain...

kundi 'yung tayo at ang buong sambahayan
ay 'di naramay sa pandemya

'yung sapat na pagkain sa hapag-kainan

masaya ang turingan, bonding ng pamilya

matiwasay na kalooban at 'di nangangambang isipan

panatag na puso sa pag-asa at matibay sa
pananampalataya

patuloy na nakakagawa at nakapaghahanap-buhay

buo at nakatutupad ang buong sambahayan

higit sa lahat,

mapayapang naitataguyod ang kapakanang
pansambahayan, at ang kapakanang
espirituwal.

by Teacher James

original content | INC 107th Anniversary Thanksgiving